Opieka nad stroną - Administracja - Aktualizacja strony

Aktualizacja danych kontaktowych - bezpłatnie przez pierwsze 3 lata dla naszych klientów.

Aktualizacja strony:

  • do 3 miesięcy po oddaniu strony klientowi - bezpłatnie.
  • po 3 miesiącach - w zależności od czasu spędzonego przy aktualizacji strony. Często dla klientów, którym tworzyliśmy stronę internetowo, drobne aktualizacje wykonujemy bezpłatnie.

 

Zmiany na stronie - jeśli klient zdecyduje się na większe zmiany na stronie (dodatkowe podstrony, nowy wystrój graficzny, itd.), wówczas ustalamy cenę za usługę razem z klientem. Kalkulujemy czas spędzony przy zmianie strony i podajemy cenę.

 

Administracja strony klienta - jeśli potrzebujesz, żeby od czasu do czasu lub systematycznie zmieniać pewne rzeczy na stronie, np. umieszczać tekst, zdjęcia itd. (Jeśli masz CMS panel to można to robić samemu - często zdarza się, że klient nie ma na to czasu). Wówczas ustalamy z klientem wielkość miesięcznych lub kwartalnych opłat za obsługę strony. Koszt takiej usługi waha się od 10 funtów do 30 funtów miesięcznie.

 

Jeśli jesteś zainteresowany administrowaniem Twojej strony, to proszę skontaktuj się z nami.