Pomoc prawna

W trosce o Naszych Klientów nasza firma podjęłą wspólpracę z prawnikiem w związku z dostosowaniem stron internetowych do RODO. Dlatego w Państwa imieniu  jesteśmy w stanie zlecić sprawdzenie pod względem prawnym treści zamieszczanych komunikatów, regulaminów czy polityki prywatności. Zdajemy sobię sprawę z powiedzenia, że "nieznajomość prawa szkodzi", dlatego, przy każdej zleconej usłudze związanej z przystosowaniem stron do nowych przepisów polecamy skonsultować treści z osobą zajmującą sie i nterpretacją prawa. 

Prawnik, z którym współpracujemy sprawdzi dla Państwa pod kątem prawnym:


1. Formularze zamieszone na stronach 

GDPR kładzie bardzo duży nacisk na treść oraz formę zamieszczanych formularzy. Nasz prawnik przeanalizuje, czy są one zgodne z przepisami i czy spełniają wszystkie wymogi podwzględem prawnym. My zaś ze swojej strony dostosujemy je w ten sposób, by gromadziły tylko naistotniejsze informację, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, czyli np.

dla sklepów internetowych formularze będą gromadzić dane potrzebne do zrealizowania zamówienia takie jak adres do wysyłki, zamiast gromadzenie innych niepotrzebnych w tym wypadu danych.

2. Politykę cookies

Kolejnym bardzoważnym elementem jest sprawdzenie pod kątem prawnym polityki cookies. My zaś jesteśmy odpowiedzialni za poprawne jej funkcjonowanie oraz sformatowanie. Chodzi o to by checkboxy pozwalały na wyrażnie każdej zgody z osobna na każde działanie a nie za jadnym kliknięciem. A nasz prawnik sprawdzi dla Państwa czy treści poityki cookies są sformułowane poprawnie i czy są zgodne pod względem prawnym jeśli chodzi o ich zrozumienie dla użytkownika.

3. Politykę prywatności na stronach internetowych

Prawdobodobnie najważniejszym elementem narzucanym przez przepisy unijne na stronie internetowej jest polityka prwatności. Nasz prawnik sprawdzi ją, czy aby każdy w niej zawarty podpunkt jest zgodny z nowymi przepismi, czy nie brakuje w niej jakichkolwiek informacji i odnośników do poszczególnych artykułów. My zaś jesteśmy odpwiedzialni za jej poprwane umieszczenie na stronie, edycję oraz poprawne działenie. 

4. Regulaminy dla sklepów internetowych

Prawnik, który z nami współpracuje sprawdzi zgodność treści regulaminów sklepów internetowych z przepisami GDPR. Jeśli nie są Państwo pewni czy treść regulaminu spełnia oby na pewno każdy artykuł należałoby to sprawdzić pod kątem prawnym. My jesteśmy w stanie napisać i umieścic na Państwa stronie taki regulamin zgodny z Państwa działalnością.